loading
พระที่นั่งวิมานเมฆ

เที่ยวพระราชวังในกรุงเทพ 5 แห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

กรุงเทพฯเป็นอีกเมืองหลวงที่เก่าแก่ของเอเชีย จึงมีสถานที่สวยงามมากมายโดยเฉพาะพระราชวังต่างๆ การ เที่ยวพระราชวังในกรุงเทพ จึงเป็นอีกทริปการท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่บางพระราชวังนั้นก็มีการเปิดให้เข้าชมแต่เพียงภาพนอก เช่น พระบรมมหาราชวัง ซึ่งหากนักท่องเที่ยวอยากเข้าไปชมภายในพระราชวังต่างๆ วันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับการ เที่ยววังในกรุงเทพ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมาฝากดังนี้

1.พระราชวังดุสิต

พระราชวังดุสิต ถือเป็น ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่มีความสำคัญและสวงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะภายในเป็นที่ตั้งของสองพระที่นั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของใช้ในวังกับของใช้ส่วนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และ พระที่นั่งอนันตสมาคมอาคารหินอ่อนแบบเรอเนอซองส์ของประเทศอิตาลี และแบนนีโอคลาสสิก ที่ภายในเต็มไปด้วยงานศิลปะของศิลปินชาวอิตาลีที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยในสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ส่วน พระที่นั่งอนันตสมาคม เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. (เสียค่าเข้าชม)

2.พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท หรือ วังพญาไท เป็น ที่เที่ยว ใจกลางกรุงเทพฯ เพราะอยู่ใกล้กับอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การเดินทาง จึงค่อนข้างสะดวก พระราชวังพญาไท สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถาปัตกรรมงดงามแบบทรงโกธิค ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีการรับบริจาคให้กับ ชมรมคนรักวังฯ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท เปิดให้เข้าชมตลอด แต่สำหรับด้านในแบ่งการเข้าชมเป็นรอบๆคือ วันอังคาร 13:00–15:00 , วันพฤหัสบดี 13:00–15:00 , วันเสาร์ 9:30–11:30 กับ 13:30–15:30 , วันอาทิตย์ 9:30–11:30 กับ 13:30–15:30 และปิดทำการในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ (เช้าชมฟรี)

3.วังลดาวัลย์

วังลดาวัลย์

https://th.wikipedia.org/wiki/วังลดาวัลย์

วังลดาวัลย์ หรือ วังแดง เป็นวังเก่าแก่ของไทยที่มีอายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2449 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์เป็นเจ้าของวัง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านภายในวังลดาวัลย์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย แบบวิลล่าอิตาเลียน ด้านล่างจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แต่ด้านบนจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน เป็นการผสมผสานของโลกตะวันตก และตะวันออกได้อย่างเหมาะสม จน ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525

วังลดาวัลย์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในได้ในวันเวลาราชการ 8:30–16:30 น. แต้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนการเข้าชม (เช้าชมฟรี)

4.วังบางขุนพรหม

วังบางขุนพรหม

https://th.wikipedia.org/wiki/วังบางขุนพรหม

วังบางขุนพรหม เป็นหนึ่งในวังที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดของไทย วิจิตรตระการด้วยการก่อสร้างตามแบบสถาปัตย์กรรมยุโรปแบบเรเนซองส์ ผสมผสานกับลวดลายศิลปะแบบบาโรก ประตูวังสร้างด้วยเหล็กดัดและเสาปูนประดับลวดลายปูนปั้นที่งดงาม อดีตเคยเป็นวังที่ประทับของทูลกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และล่าสุดเพิ่มมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทำให้มีความสวยงามราวกับพระราชวังแห่งใหม่เลยทีเดียว

วังลดาวัลย์ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) เฉพาะวันจันทร์และอังคาร ปิดให้เข้าชม โดยไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า (เช้าชมฟรี)

5.วังสวนผักกาด

วังบางขุนพรหม

https://th.wikipedia.org/wiki/วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาด  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และ ม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชื่อวังสวนผักกาดตั้งตามลักษณะของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสวนผักกาดของชาวสวน ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ บริเวณถนนศรีอยุธยา จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่างๆ เป็นของสะสมและของส่วนตัวของราชสกุลบริพัตร ภายในหมู่เรือนไทยโบราณ 8 หลังอายุกว่าร้อยปี มีเรือนไทยให้เยี่ยมชมศิลปะและของโบราณลํ้าค่าต่างๆทั้งจากไทยและต่างชาติถึง 8 หลัง

วังสวนผักกาดเปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา : 09.00 -16.00 น. (เสียค่าเข้าชม)

Comments are closed here.

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]