loading
ที่เที่ยวในประเทศไทย

รวม ที่เที่ยวในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานนับร้อยปี ช่วงวันลอยกระทง สถาน ที่เที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงพากันจัดงานเทศกาลวันลอยกระทงกันอย่างคึกคักเป็นประจำ  โดยวันสำคัญวันนี้จะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยและตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ด้วยการนำกระทงไปลอยในแม่นํ้า เนื่องจากชาวไทยมีชีวิตใกล้ชิดกับแม่นํ้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2017 นี่ วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลวันลอยกระทง ขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองดังต่อไปนี้

เทศกาลวันลอยกระทง กรุงเทพมหานคร

ที่เที่ยวในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร น่าจะเป็นเมืองที่มี ที่เที่ยว ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงมากที่สุด เพราะ ที่เที่ยวกรุงเทพ เกือบทุกแห่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยาจะพากันจัดงานลอยกระทงในชื่อ เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม บริเวณ 8 ท่าประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา คือที่ วัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และท่าไฮไลท์ใหม่ ล้ง 1919 นอกจากนี้สวนสาธารณะทั้ง 30 แห่งในกรุงเทพฯทั้งที่ติดและไม่ติดริมแม่น้ำก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปลอยกระทงในช่วงกลางคืนเช่นกัน ส่วนไฮไลต์ของกรุงเทพฯอยู่ที่ขบวนเรืออันสวยงามของหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาลอยลำอวดโฉมนักท่องเที่ยวริมแม่นํ้าเจ้าพระยากันในตอนหัวคํ่า จุดที่แนะนำว่าสามารถชมขบวนเรือได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ สวนสันติชัยปราการ

เทศกาลวันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

ลอยกระทง สุโขทัย

เทศกาลวันลอยกระทงสุโขทัย หรือชื่ออย่างเป็นทางการ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัด เป็นงานประเพณีที่เก่าแก่ที่สุด เพราะต้นกำเนิดเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทย เกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งงานลอยกระทงสุโขทัยจะต่างจากเมืองอื่นๆตรงที่มีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีโบราณที่ถูกอนุรักษณ์เอาไว้ บางอย่างทำกันมาตั้งแต่สมัยความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย เช่น การทอดกฐินถวายพนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้ ถวายหมอนนั่ง หมอนนอน การละเล่นต่างๆ อาทิ เล่นดอกไม้ไฟ หกคะเมน ไต่ลอดบ่วง รำแพน เล่นดนตรี ขับร้อง เต้นระบำรำฟ้อน เครื่องดนตรีในสมัยนั้นมี ฆ้องวง กลองประเภทต่างๆ อย่าง กลองมโหระทึก แตร สังข์ ระฆัง กังสดาล ฉิ่งฉาบ บัณเฑาะว์ พิณ และซอ เป็นต้น โดยสถานที่จัดงานหลักจะอยู่ที่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานจะมีการแสดงแสงสีเสียง ตลาดย้อนยุค และการประดับประดาโคมไฟไว้ทั่วบริเวณอุทยานตลอดคืน

เทศกาลวันลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่

ลอยโคม เชียงใหม่

ลอยกระทงเชียงใหม่ หรือ งานประเพณียี่เป็ง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย เพราะเป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวล้านนา โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ที่หมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย นอกจากนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการลอยโคมโด่งดังไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆที่ลอยกระทงในแม่นํ้า แต่ชาวล้านนาจะปล่อยโคมไฟขึ้นบนฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ในหลายจุด ยิ่งปล่อยพร้อมกันมากๆยิ่งมีความสวยงามสุดๆ กระนั้นก็ไม่ว่า ที่เที่ยวเชียงใหม่ ทุกแห่งจะมีการลอยโคม เนื่องจากค่อนข้างมีความอันตราย ต้องไปรวมตัวกันปล่อยในจุดที่ไกลตัวเมือง ห่างจากชุมชน และสนามบิน และจุดยอดนิยมอยู่ที่ ธุดงคสถาน หลังมหาลัยแม่โจ้

เทศกาลวันลอยกระทง จังหวัดตาก

ลอยกระทงสาย ตาก

เทศกาลวันลอยกระทงในจังหวัดตาก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง มีความโดดเด่นตรงที่การจัดงานประเพณีกระทงสายแบบโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเทศกาลลอยกระทงจังหวัดตาก โดยในคืนวันแรกของการจัดงานจะมีขบวนแห่กระทงของชาวบ้านที่แต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ ประดิษฐ์ด้วยความปราณีตจากใบตองสด พร้อมด้วยกระทงกะลาที่ตกแต่งลวดลายต่างๆ และปิดท้ายด้วยกระทงตามเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ทุกอันล้วนประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรงดงาม และเมื่อถึงเวลาจะมีการลอยกระทงกว่า 1,000 ดวง เป็นสายยาวสว่างไปทั้งแม่นํ้าที่บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในอำเภอเมือง

เทศกาลวันลอยกระทง พระนครศรีอยุธยา

ลอยกระทง อยุธยา

ลอยกระทงอยุธยา มีสถานที่จัดงานหลักคือ งานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็น ที่เที่ยว ลอยกระทงนอกเกาะเมืองเช่นเดียวกับ ทุ่งภูเขาทอง ภายในงานจะมีกิจกรรมการลอยกระทง การแต่งกายย้อนยุค การประกวดโคมแขวน การร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดนางนพมาศ การประกวดแตรวง และตลาดนัดขายสินค้าและอาหารประจำท้องถิ่น  ส่วนสถานที่จัดงานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มี 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าพระราชวังจันทรเกษม ใต้สะพานปรีดีธำรง เจดีย์พระศรีสุริโยทัย และป้อมเพชร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทริป เที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เก็บครบทุกไฮไลต์ทั้งในตัวเมืองและใกล้ตัวเมือง
พา เที่ยว เทศกาลกินเจ ใน 5 จังหวัดของประเทศไทย
เที่ยวภูเก็ต ชมอาคารโบราณย่านเมืองเก่า ชิมอาหารอร่อย และชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

Comments are closed here.

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]